SCHAPEN HOUDEN

Onze belangrijkste taak als schapenhouder is het vinden van voederplaatsen en het bij elkaar houden en beschermen van de kudde. Dit is voor ons een voortdurend leerproces.

Onze schapen leven het hele jaar door in de open lucht en grazen vaak in boomgaarden of op restweiden van landbouwbedrijven. Daar houden ze de vlaktes schoon, want niet door schapen begraasde landschappen zouden binnen zeer korte tijd overgroeid zijn met bomen en struiken.

We omheinen de weiden telkens opnieuw met flexibele electro-netten. Voor dit werk zijn specifieke vaardigheden nodig, alsmede kennis van maatregelen voor de afweer van wolven.

Onze dagelijkse taken omvatten ook het aflammeren en gezond laten opgroeien van de dieren. Inmiddels hebben we kennis opgedaan over anatomie, fysiologie, fokkerij, voortplanting en dierziekten. De samenwerking met onze ervaren collega- herders is hierbij zeer waardevol gebleken.

Twee uur oud: Ole en Oda
Helena die een ram scheert

Naar boven